Dyskografia

 

Poland Abroad. Fitelberg. Kassern. Spisak [EDA 039]

● Jerzy Fitelberg – Concerto for trombone, piano and string orchestra
Andrzej Sienkiewicz – puzon, Grzegorz Gorczyca – fortepian, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Krzysztof Słowiński – dyrygent
● Tadeusz Zygfryd Kassern – Concerto for string orchestra
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Krzysztof Słowiński –
dyrygent
● Michał Spisak – Concertino for string orchestra
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Krzysztof Słowiński – dyrygent

____________________________________________________________________________________________________________

Słowiński. Laks. Pstrokońska-Nawratil [DUX 0737]

● Władysław Słowiński – Koncert na flet z towarzyszeniem orkiestry
symfonicznej, fortepianu i perkusji

Łukasz Długosz – flet, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej,
Krzysztof Słowiński – dyrygent
Posłuchaj >>>
● Szymon Laks – Symphonie pour cordes
Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Krzysztof Słowiński –
dyrygent
Posłuchaj >>>
● Grażyna Pstrokońska-Nawratil – …como el sol e la mar… (…jak słońce i
morze…) na flet, flet altowy i orkiestrę kameralną z cyklu „myśląc o
Vivaldim” (Lato)

Łukasz Długosz – flet, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, Krzysztof Słowiński – dyrygent
Posłuchaj >>>

___________________________________________________________________________________________________________

Dariusz Przybylski. Orchestral Works & Concertos [DUX 0721]

● Óneiros – Koncert na skrzypce i orkiestrę smyczkową
Janusz Wawrowski – skrzypce, AUSKO Orkiestra Kameralna, Marek
Moś – dyrygent
● Nawet gwiazdy płaczą z tym, kto płacze w nocy na orkiestrę
smyczkową i perkusję

AUSKO Orkiestra Kameralna, Marek Moś – dyrygent
● Hommage à Josquin – Koncert na flet, orkiestrę smyczkową, perkusję
i dźwięki elektroniczne

Jadwiga Kotnowska – flet, AUSKO Orkiestra Kameralna, Marek
Moś – dyrygent
● Orchesterstück Nr. 2 na orkiestrę symfoniczną
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Krzysztof Słowiński – dyrygent
Posłuchaj >>>

___________________________________________________________________________________________________________

Władysław Słowiński. Chamber Works [AP0051]

● Concertino for harpsichord and string quartet
Władysław Kłosiewicz – klawesyn, Kwartet Wilanów
● Espressivo sempre per flauto e quartetto de’archi
Elżbieta Gajewska – flet, Kwartet Wilanów
● Miniatures for piano
Krzysztof Słowiński – fortepian
Posłuchaj >>>
● Serio e buffo per flauto solo
Elżbieta Gajewska – flet
● Suite for Royal Castle for flute and string trio
Elżbieta Gajewska – flet, Kwartet Wilanów

Comments are closed.